Varför inte fler Järlalag i 10-mila?

Styrelsen, i samråd med elitledarna, beslutade i vintras att vi skulle begränsa antalet herr- och damlag i 10-mila till två per klass. Detta har väckt en del kritik och jag vill därför dels förklara beslutet och dels bemöta kritiken.

Det fanns två väsentliga skäl för beslutet. Det ena var att vi inte har tillräckligt många löpare för att fylla fler lag, som skall ha en bra chans att fullfölja, om vi tar hänsyn till att det behövs 1 reserv per damlag och 2 reserver per herrlag. Det andra motivet var ekonomiskt. 10-mila i Skåne kostar mycket pengar och vi behöver vara återhållsamma med utgifterna.

Vår bedömning av lämpligt antal lag delas uppenbarligen av flera klubbar. Jag har tittat på antalet damlag i relation till antalet rankade damlöpare i respektive klubb för våra större grannklubbar. Lidingö har 3 lag och 14 rankade löpare (4,7 löpare per lag), Tullinge har 4 lag och 21 rankade löpare (5,25), Täby har 1 lag och 12 rankade löpare (12) och vi har 2 lag och 7 rankade löpare (3,5). Domnarvet som särskilt åberopats i diskussionen har 3 anmälda lag och 12 rankade löpare (varav 7 bland de hundra bästa). Ytterst få klubbar utanför de sydligaste distrikten har fler än två damlag.

Motsvarande siffror gäller för herrlagen men jag har inte räknat fram dem lika exakt.

Det har ifrågasatts varför vi kan skicka 2 herrlag à 10 löpare men bara 2 damlag à 5 löpare, d.v.s. dubbelt så många herrar som damer. Skälet är att vi har fler rankade herrar än damer – 16 respektive 7.

Varför utgår jag då från rankade löpare – även andra kan ju springa. Motivet är att det är de jämförelsetal som är tillgängliga. Dessutom är 10-mila i första hand en elittävling.

Motsvarande begränsning av antalet lag har åtminstone de senaste åren gällt för Jukkola – och kommer att gälla även i år. När 10-mila avgörs i Stockholmstrakten är situationen annorlunda när det gäller ekonomin, men personligen anser jag att vi alltför många gånger – både i 10-mila och andra stafetter – anmält alltför många lag. Det är inte roligt att se att det saknas löpare till de sista sträckorna. Det måste vara bättre att det finns en konkurrens om att bli uttagen än att våra lagledare skall leta med ljus och lykta för att kunna bemanna våra lag.

Nisse N

Speak Your Mind

*

14 − 6 =